WordPress – polskie znaki

Źle załadowane czcionki Google nie obsługują poprawnie polskich znaków diakrytycznych. Wygląda to jak by polskie znaki były wstawione z innej czcionki, są mniejsze lub grubsze, generalnie niedopasowane. Wygląda to najczęściej tak:

Wordpress, brak polskiej czcionki

W kodzie strony sprawdzamy jaka czcionka od Google jest pobierana, a tutaj sprawdzamy czy czcionka obsługuje Latin Extended (latin-ext). Jeżeli tak to dodajemy dodatkowy parametr przy pobierani czcionki „&subset=latin,latin-ext”.

Przykładowo w /wp-content/themes/theme/functions.php bylo

$font_url = add_query_arg(
    'family' => urlencode( 'Roboto Slab:300|Open Sans:300,400,300italic' ),
    '//fonts.googleapis.com/css');

Po zmianie wygląda to tak

$font_url = add_query_arg( array( 
    'family' => urlencode( 'Roboto Slab:300|Open Sans:300,400,300italic' ), 
    'subset' => urlencode( 'latin,latin-ext' ), 
    ), '//fonts.googleapis.com/css' );

W innym motywie było

wp_enqueue_style(
'google-font-lato',
'//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,100italic,100,300,300italic,700,700italic,900,900italic'
);

Po zmianie jest

wp_enqueue_style(
'google-font-lato',
'//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,100italic,100,300,300italic,700,700italic,900,900italic&subset=latin,latin-ext'
);

 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.