klucze wordpress

WordPress: Generowanie kluczy

Generowanie kluczy AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY, LOGGED_IN_KEY, NONCE_KEY dla Wordpresa, zapisanych w pliku wp-config.php. define('AUTH_KEY', 'wstaw tu twoj [...]