Nagios – test operacji I/O na dysku

Dobry test operacji I/O na dyskach dla Nagios. https://fidanov.net/c0d3/nagios-plugins/mio

parametry:
iops – transactions per seconds (tps)
await – average wait time for all requests (ms)
read_data – data read (bytes per second)
write_wata – data written (bytes per second)

Plugin przekazuje poprawne dane Performance Data (prefdata). Standardowe wykresy PNP4Nagios są czytelne, ale można pobrać template specjalnnie napisany dla tego testu.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.