Kolorowanie prompt w Bashu

prompt-color

Przykładowe kolorki, które stosuję na serwerach, przeważnie zmieniam kolor nazwy hosta:

export PS1="\[\033[38;5;7m\]\u@\[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;11m\]\h\\
[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;7m\]:\[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;6m\]\w\\
[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;7m\]\\$ \[$(tput sgr0)\]"

prompt-color

Żeby kolorki zawsze były takie same polecenie zapisujemy do pliku .bashrc.

Wygodny generator układu prompt i kolorów jest na stronie http://bashrcgenerator.com

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.